Nadine ten Have over praktijkmanager en praktijk van de toekomst: ‘Samen thema uitdiepen’

Nadine ten Have over praktijkmanager en praktijk van de toekomst: ‘Samen thema uitdiepen’

Nadine ten Have, praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Elinkwijk in Utrecht, verzorgt tijdens de Dag van de Praktijkmanager (25 mei) een workshop over de toekomstbestendige huisartsenpraktijk en de rol van de praktijkmanager daarbij. In het Buddy-project wil ze graag haar kennis delen met startende praktijkmanagers. ‘Je leert altijd weer van elkaar, hoe ervaren je ook bent.’

Het thema ‘toekomstbestendigheid’ is veelomvattend, zegt Nadine ten Have. ‘Dit gaat over grote thema’s als efficiëntie en digitalisering. Verder gaat het ook over ‘meer tijd voor de patiënt’. Of neem verduurzaming van de praktijk. Dat betreft zowel over energie, maar ook over duurzaam behouden van je personeel. Eigenlijk is het een veelomvattend thema over alles wat op ons afkomt de komende jaren.’

Wat betekent bijvoorbeeld ‘meer tijd voor de patiënt’ voor de praktijk?

‘Op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) krijgen praktijken een vergoeding om voor de patiënten meer tijd in te zetten. Daar moet je wel wat voor doen, zoals een efficiëntieslag maken. Het idee is dat je minder mensen doorverwijst naar de specialisten, omdat de huisarts meer tijd heeft om het ‘goede gesprek’ met de patiënt te voeren. Die tijd moet je dan wel hebben, want je hebt nog steeds hetzelfde aantal patiënten. Hoe ga je dat inrichten? Dat kan betekenen dat je meer ‘lean’ gaat werken en/of meer digitalisering gaat inzetten. Dat heeft vervolgens weer met financiën te maken, hoe je de praktijk moet inrichten en of je geschikt personeel kunt krijgen.’

Daarin moet een praktijk dus veel keuzes maken. Werken jullie al ‘lean’?

‘Ja. Wij hebben onder andere ons hele voorraadsysteem ‘lean’ gemaakt. Daarvoor hebben we elk product gelabeld en gekeken wat er op voorraad moet zijn. Wat moet er minimaal besteld worden, zodat er altijd een minimumvoorraad aanwezig is? Daarvoor hebben we een slim systeem ingezet, ook voor de voorraad op de kamers van de artsen. Verder hebben we het belsysteem aangepast, zodat er minder en meer gerichte belletjes binnenkomen. De digitalisering van het patiëntenportaal helpt daar bij, omdat het zorgt dat patiënten ook digitaal meer zelf kunnen organiseren. Zo zijn er tal van mogelijkheden.’

‘In de sessie ga ik ook graag met anderen op zoek naar de mogelijkheden, samen weet je meer. Wat zouden we nog allemaal kunnen inzetten? De komende jaren ontstaat een tekort aan huisartsen, doordat een grote groep met pensioen gaat en ook aan assistenten is een tekort. Tegelijk wordt het aantal patiënten niet minder en wordt de zorg complexer. Dat betekent dat je anders moet gaan werken en je moet zorgen dat je je mensen bindt, behoudt en gaat opleiden. In de workshop wil ik die onderwerpen verder uitdiepen. Tegen welke thema’s loop je met je praktijk aan en wat is er allemaal mogelijk?’

Praktijken krijgen ook meer aandacht voor verduurzaming?

‘Ja, er is aandacht nodig voor vergroening, maar ook voor een duurzame relatie met je personeel en voor duurzame relaties in de wijk, bijvoorbeeld wat betreft de samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Bij vergroening kun je denken aan energieverbruik, maar ook aan medicatieverspilling, dat je samen met de apotheek kunt proberen aan te pakken. Verder hebben we bijvoorbeeld een vrij oud pand en willen naar een nieuwe plek. Tegelijk hebben we nog een vast huurcontract voor vijf jaar, dus dat duurt nog even. De vraag is of we met de middelen die we hebben nog meer kunnen ondernemen, zoals zuiniger zijn met spullen en met energie. Misschien moet er ook wel een deelplatform voor medische hulpmiddelen komen voor de huisartsenzorg.’

Hoe werken jullie aan duurzame relaties in de wijk?

‘We hebben een organisatie in de wijk, waarin we samenwerken met een aantal fysiotherapiepraktijken, een apotheker en een psychologenpraktijk, in een virtueel gezondheidscentrum. Daarmee willen we onder andere de komende tijd de samenwerking in de wijk stimuleren door kennismakingsborrels met een thema te organiseren. Ook werken we nauw samen met Buurtteam Sociaal en Buurtteam Jeugd en Gezin. Zij zijn elke week een uur op de praktijk voor vragen en overleg met de huisartsen.’

Je wilt ook een rol als buddy spelen bij Buddy’s. Wat drijft je daarbij?

‘Zelf werk ik sinds 2020 in de huisartsenpraktijk, maar daarvoor was ik ruim tien jaar leidinggevende bij verschillende organisaties, met name in het bedrijfsleven. Ik denk dat ik bij Buddy’s wel het een en ander kan betekenen, ook als het gaat over efficiëntere processen implementeren en personeelsbeleid. Ik vind het leuk om anderen in te helpen. Je ziet dat steeds meer mensen van buiten de zorg als praktijkmanager aan de slag gaan en dan beschik je natuurlijk nog niet over de nodige kennis over de zorg. Hoe ga je daarmee om en hoe krijg je zo snel mogelijk die kennis?

‘Ik vind het ook leuk als ik nieuwe mensen ontmoet. Je leert immers ook altijd weer van elkaar, hoe ervaren je ook bent. Ik kan denk ik ook echt weer wat brengen, alleen ik doe het graag samen. Hier in de stad is een praktijkmanagersnetwerk opgezet. Daarbij heeft iemand geopperd om ook casussen met elkaar te bespreken en daar heb ik me ook voor aangemeld. Het is gewoon fijn om elkaar te leren kennen.’

Link: Wil je ook een buddy? Meld je aan voor Buddy's!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven