<span>Door je visie kun je je onderscheiden. Voor patiënten én personeel</span>

Door je visie kun je je onderscheiden. Voor patiënten én personeel

‘Als je als praktijkhouder, praktijkmanager en team weet wat de stip op de horizon is, dan kun je daar op anticiperen. Een praktijkmanager is de verbinder tussen alle schakels in een praktijk en heeft bij het opstellen van een visie en missie een belangrijke rol’, aldus Johan Arends, werkzaam bij Van Ree Acccountants. Tijdens zijn sessie zal hij hierop ingaan.

‘Medewerkers vinden het plezierig om te weten voor welke uitdagingen een praktijk staat. Dat bindt hen aan de praktijk en dat is in deze tijd essentieel: personeel vinden en binden. Misschien leidt het ertoe dat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen en dat er nieuwe techniek wordt ingezet’, zegt Johan Arends.

Visie is noodzakelijk

“Ga samen in gesprek over het opstellen van een visie. Waar staat de praktijk over vijf jaar? Wat is daarvoor nodig? Het behoort tot de taak van de praktijkmanager om de praktijkhouder ervan te overtuigen dat dit noodzakelijk is. Een visie moet vooral helder zijn. Probeer de vraag te beantwoorden wat jullie visie op zorg is. Ik las laatst een post van een tandarts op LinkedIn die zorg breed opvat: mensen die gezond zijn, hebben ook een gezonde mond. Een gezonde leefstijl en een gezond lichaam beïnvloeden elkaar. Tandartsen kunnen daar volgens hem meer oog voor hebben en op dat terrein samenwerken met huisartsen. Wat betekent een dergelijke visie voor je personeel en de bedrijfsvoering bijvoorbeeld?’

Rol van de praktijkmanager

Johan licht toe wat dat betekent voor de praktijkmanager: ‘Een praktijkmanager is onderdeel van de visie van een praktijk. Je moet die visie ook uitdragen, net als het hele team. Het moet een gezamenlijk iets zijn. Neem voor het opstellen van de visie en het zorgen voor draagvlak de tijd.’

Onderscheiden

‘Met een visie kan een praktijk zich onderscheiden. Het is bepalend voor de motivatie en commitment van het team. Betrek daar ook bewust de grootte van de praktijk bij: een kleine praktijk kan ook een aantrekkingskracht hebben.’

Planmatig denken

Is de visie gereed, dan kun je een volgende stap zetten, legt Johan uit: ‘Ga kijken wat de visie betekent voor je personeel. Krijgen medewerkers misschien andere taken? Is daar scholing voor nodig? Kijk ook naar de bedrijfsvoering en werkprocessen. Ga eens na hoe deze aansluiten op de visie. Moet het anders, eenvoudiger? Gaan jullie meer inzetten op digitalisering? Je gaat na hoe de werkprocessen aansluiten op de visie.’

Financiën 

Wat heeft dat voor invloed, hoe wordt het gemanaged? Volgens Johan is dit laatste onderdeel, de financiën, nog een ondergeschoven kindje. ‘Ik denk dat praktijkmanagers nog veel meer informatie kunnen halen uit het Huisartsinformatiesysteem (HIS) en ander systemen. Financieel inzicht hebben is belangrijk als je bijvoorbeeld een scholings- en coachingsplan opstelt. Dat heeft financiële gevolgen.’

Ook daar ziet Arends een rol voor de praktijkmanager weggelegd. ‘Het werkt dus door in alle aspecten van de praktijk. De noodzaak van een gezamenlijke visie wordt hierdoor benadrukt. Dit begint met een goed gesprek.’

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven