<span class='normaltextrun'><span>Samenwerken in de wijk: waarom, hoe en wat heb je eraan?</span></span>

Samenwerken in de wijk: waarom, hoe en wat heb je eraan?

Om goede zorg te kunnen verlenen, werken huisartsen steeds meer samen met andere zorgverleners en welzijnswerkers in de wijk. Voor praktijkmanagers is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Wypke Zuidweg legt in haar sessie uit waarom het belangrijk is om samen te werken in de wijk, hoe je dat doet en wat je er eigenlijk aan hebt. 

‘Aan de hand van deze vragen ga ik in op de belangrijke ontwikkelingen om ons heen die de noodzaak aantonen dat het belangrijk is om samen de schouders te zetten onder goede zorg- en dienstverlening. Als voorbeeld gebruik ik het wijksamenwerkingsverband in Leusden/Achterveld. Zij zijn aangesloten bij de regio-organisatie Huisartsen Eemland’, zegt Wypke.

Aan bod komen praktische tips en manieren om de wijk en de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen, samenwerking op te starten en duurzaam uit te voeren. 

Rol praktijkmanager

In een eerder interview benadrukt Wypke dat het opzetten van samenwerking in de wijk geen opdracht is die je er even bij doet. ‘Je moet hier serieus tijd voor vrij maken. Daar is O & I ook voor bedoeld. Ik denk ook dat je op tactisch/strategisch niveau moet werken. Je moet strategisch kunnen denken en een goede verbinder zijn. Je moet ook het belang van samenwerken inzien en dat ook willen. Er is sprake van een andere schaal: in een wijk gaat het in totaal om veel meer patiënten dan een gemiddelde huisartsenpraktijk. Goed kunnen netwerken is ook essentieel: hoe bouw je een netwerk op, hoe onderhoud je een netwerk? Hoe leer je elkaar goed kennen, hoe weet je wat elke partij kan bijdragen en welke belangen er spelen?’

Lees hier het hele interview: ‘Wypke Zuidweg over wijkgericht samenwerken: ‘Wijkmanagement is een zware functie. Je moet als praktijkmanager stevig in je schoenen staan’

Wypke Zuidweg is fysiotherapeut van huis uit, maar sinds 2003 als zelfstandige actief in de zorg om organisaties te ondersteunen bij de beweging naar zorg dichtbij en in samenhang aanbieden van preventie, zorg en welzijn in de wijk. Multidisciplinaire en domeinoverstijgende samenwerking is een rode draad in mijn werk. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven