<span>Joost de Waard (Visser& Visser): ‘Innoveren is ambassadeurs creëren’</span>

Joost de Waard (Visser& Visser): ‘Innoveren is ambassadeurs creëren’

Joost de Waard senior consultant bij Visser & Visser heeft het onderwerp zelf aangedragen voor de Dag van de Praktijkmanager: innoveren en de rol daarbij van de praktijkmanager. ‘Het gaat bij innoveren niet om een baanbrekende uitvinding, maar om een goed idee. Praktijkmanagers kunnen ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen om goede ideeën aan te dragen. Dan ontstaat er een klimaat waarin iedereen continue aan verbetering werkt’, stelt hij.

‘Innoveren wordt vaak veel te groot gemaakt. Het begint met een goed idee om iets beter, slimmer of efficiënter te doen in de praktijk’, steekt Joost de Waard meteen van wal. ‘Het kan gaan om een verbeterproces, een snellere handeling, een efficiëntere indeling van de wachtkamer of patiënten een sms sturen om hen te herinneren aan de afspraak. Het hoeft niet per se iets groots te zijn. Iedereen kan een idee aandragen, ook een patiënt. Het gaat om de stapjes die iets beter maken, bijvoorbeeld de klantbeleving.’

Continu werken aan verbetering

Praktijkmanagers hebben volgens De Waard een belangrijke rol hierbij. ‘Ze kunnen ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen en ervaren om een idee aan te dragen, zodat er een klimaat ontstaat waarin iedereen continue aan verbetering werkt. Daag hen uit om na te denken over hoe het nu gaat in de praktijk.’

Niet vanachter je bureau

‘Innoveren gebeurt vooral niet vanachter je bureau’, benadrukt De Waard. ‘Het is faciliteren, geef mensen tijd en geld om zaken te verbeteren. Je kunt het ook koppelen aan de ontwikkeling van medewerkers. Stel dat iemand met een idee komt, spreek dan samen een doelstelling af. Dan wordt het iets van de medewerker zelf. Regel een training of scholing als dat nodig is. Geef erkenning en waardering, deel complimenten uit, daar groeien medewerkers van.’

Nog een waarschuwing: ‘Let er als praktijkmanager op dat de ideeën van de medewerkers zelf komen. Anders denken mensen dat je een praktijkmanager bent van wie alles anders en beter moet.’

Voorbeeldgedrag

Het gaat bij innoveren ook om voorbeeldgedrag. ‘De praktijkhouder dient zich ook kwetsbaar op te stellen en hardop de vraag stellen: Wat kunnen wij beter doen in ons werk?’

Nog een paar tips:

  • Vermijd het woord innoveren, daar worden mensen’ innovatiemoe‘ van;
  • Innoveren is ambassadeurs creëren. Mensen gaan het uitdragen dat iets verbeteren plezierig is;
  • Zorg dat een idee wordt uitgevoerd, benoem het als een idee gerealiseerd is, communiceer daar goed over en vier het ook.
  • Bij het aannemen van nieuw personeel: kijk of zij het vermogen hebben om kritisch naar zichzelf te kijken.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven